Broet: Trainingen

De kelder van het Natlab biedt twee ruimtes voor nieuwe workshops: Broet en Glas voor trainingen.

14.00 -15.30 uur: Constructieve journalistiek, een 7-stappenplan
Karel Smouter (docent Windesheim en journalist o.a. voor Correspondent) verzorgt een training constructieve journalistiek aan de hand van het zevenstappenplan, de zogenoemde HOUVAST-methode. Houvast is een acroniem dat staat voor Hoopvol, Opbouwend, Uitdagend, Verhelderend, Activerend, Samenwerkend, Transparant. Hij laat best-practices zien. Ten slotte kijkt hij ook naar een aantal producties die door de deelnemers aan deze workshop van tevoren kunnen worden opgestuurd. Met de groep gaat hij op zoek naar hoe je elementen uit de HOUVAST-methode kunt gebruiken om deze producties constructief of in ieder geval constructiever te maken.

15.30 – 16.45 uur: Toveren met cijfers
Hans de Ruiter opent de statistieken van het CBS via Statline, de gratis online databank voor de deelnemers. Aan de hand van casussen legt hij uit wat er aan informatie te vinden is bij het CBS. Het kan dan gaan over onderwerpen zoals arbeid, inkomen, bevolkingsontwikkeling, bedrijvigheid en nog veel meer. Hij leert je hoe je data kunt selecteren en combineren op een efficiënte manier.